Nếu tự tổ chức, không rõ chúng tôi phải xoay sở ra sao cho chuyến đi!

11:04 04/04/2023

Cảm ơn bạn Hà bên Điều hành tour của VIETBLURTOUR và bạn Danh Hướng dẫn viên đã nhiệt tình, chu đáo hỗ trợ đoàn khi mắc kẹt tại Cô Tô. Nếu tự tổ chức, không rõ chúng tôi phải xoay sở ra sao cho chuyến đi lần này.

Cảm ơn bạn Hà bên Điều hành tour của VIETBLUETOUR và bạn Danh Hướng dẫn viên đã nhiệt tình, chu đáo hỗ trợ đoàn khi mắc kẹt tại Cô Tô. Nếu tự tổ chức, không rõ chúng tôi phải xoay sở ra sao cho chuyến đi lần này.

Có thể bạn quan tâm

Messenger
Liên hệ
Zalo
0969.691.889